Tổng hợp Ý kiến - Thảo luận

image.jpg
( Ecopark- Ánh vàng tương lai- Ảnh Ziutep)​

Kính thưa Quý vị cư dân,

Buổi họp và cafe sáng Chủ Nhật (Ngày 13 tháng 04 ), Ban Admin đã thống nhất. Để làm tốt công tác tổng hợp ý kiến thảo luận và cũng là để tránh bị loãng, tránh sự chồng chéo, Ban Admin thống nhất chuyển Topic Tổng hợp Ý kiến - Thảo luận này thành dạng đóng, chỉ để các thành viên Ban Admin thường xuyên tổng hợp, chắt lọc các ý kiến, có thể đôi chút gay gắt, nhưng hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát...
___