Thư Phản Ánh các vấn đề bất cập và lấy chữ ký của Cư dân

bởi ronin, lúc 24/08/2014
Thưa các bác,

Em đã soạn xong nội dung Thư Phản Ánh gửi tới Ban Quản lý KĐT và Chủ Đầu tư. Nội dung thư đang được các thành viên trong Ban Admin bổ sung ý kiến/chỉnh sửa, và dự kiến sẽ đưa lên diễn đàn Ecolives trong một topic riêng vào ngày mai, 13/6/2014.

Về phương thức lấy chữ ký, Ban Admin dự kiến sẽ lấy chữ ký của Cư dân từng tòa nhà và gửi kèm Thư Phản Ánh tới BQL và CĐT. Chúng tôi sẽ lập ra 1 Bảng lấy chữ ký của Cư dân, trong đó có thông tin tên Cư dân, số căn hộ, điện thoại, chữ ký....
___