Ecolives

image.jpg
(41 Đọc / 2 Cảm ơn)
1 Bình luận
Sưu tầm được bài thơ vui, post lên đây chúc mừng các bác sĩ của cộng đồng chúng ta ) Bác sĩ sản khoa như bà tiên Đỡ bé thơ ra khỏi cửa thiền Sinh linh mở mắt chào ngày mới Sữa mẹ thơm ngon cũng xuống liền Bác sĩ phụ khoa thật tận tình Mỗi ngày dăm chục cái xinh xinh Một tay thăm khám, tay mỏ vịt Triệt bao mầm bệnh chốn cửa mình... Bác sĩ nha khoa như mẹ hiền Bệnh nhân há miệng rất tự nhiên Khoan hàn, diệt tuỷ, trồng răng giả Đen bẩn lấy cao phát sạch liền Bác sĩ ngoại khoa như Hoa Đà Vung...
Xem thêm
___