Thông báo về sự cố dừng hoạt động 01 tuần

Kính thưa quý vị,

Trong thời gian 01 tuần vừa qua (từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2014), Trang thông tin điện tử Ecolives.com.vn ngừng dịch vụ mà không có thông báo trước. Đây là một sự việc hy hữu xảy ra, có nguyên nhân từ một sự cố bất khả kháng tại đơn vị đối tác vận hành hệ thống công nghệ cho Ecolives.com.vn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và rất mong nhận được sự thông cảm của quý vị!

Trong khoảng thời gian gặp sự cố, các thành viên Ban Admin đã nhận được rất nhiều sự quan tâm...
___